Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

8. srpen 2019

Během letních prázdnin zábřežské Charitě pomáhají dobrovolníci

Během letních prázdnin zábřežské Charitě pomáhají dobrovolníci

V Zábřehu na Moravě se stále více rozjíždí mimořádná spolupráce mezi zaměstnanci i klienty Charity Zábřeh a společností ČEZ Distribuce, která zde provozuje call centrum.

Zaměstnanci call centra na místo své běžné práce pomáhají v zábřežské Charitě všude tam, kde je jejich práce potřeba. Jsou to činnosti, na které běžně chybí personál, energie, síla, čas nebo finance. Jsou to další ochotné ruce, díky kterým je možné seniorům a lidem s postižením zpestřit program - konat cesty za poznáním, výlety, vycházky, návštěvy kina apod. Dobrovolníci dále balí zdravotní materiál do terénu pro sestry domácí zdravotní a hospicové péče, připravují drobné dárečky pro sponzory a dárce. Díky jejich zapojení bylo možné dát do pořádku zanedbanou domácnost, na kterou již paní upoutaná na lůžko sama nestačila.

Velmi užitečný byl také úklid cyklostezky, která se nachází na opuštěném tělese železnice z Lupěného na Hněvkov. Zorganizovali ho pracovníci z centra denních služeb pro mladé lidi s mentálním postižením OÁZA. Spolu se svými klienty a dobrovolníky z ČEZu vysbírali z okolí cyklostezky spoustu nedopalků, obalů od potravin i nápojů, papírků a jiných odpadků, které do tak pěkného zákoutí přírody nepatří. Cílem této akce bylo společně udělat něco dobrého navíc pro město a okolí, ve kterém žijí. Uživatelé se podívali na zajímavá místa, na která by se nejspíš sami nevydali, a vyzkoušeli si, jak by třeba mohlo (i s potřebnými pomůckami v podobě kleští na sběr odpadků) vypadat jejich potencionální pracovní uplatnění. Přestože by totiž chtěli být společnosti nějak prospěšní, pro svůj handicap jen velmi těžce nacházejí uplatnění na trhu práce.

Charita Zábřeh poskytuje domácí zdravotní péči, sociální služby, zaměstnání lidí s postižením, humanitární pomoc, pomáhá řešit situace krize či nouze.

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.