Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

Zkušenosti těch, kteří se již zapojili

  • JAK TO VIDÍ FIRMY

„Dobrovolnictví má ve Skupině ČEZ více než 14letou tradici. Postupně se stalo přirozenou součástí firemní kultury a těší nás, že je o něj mezi zaměstnanci stále velký zájem. Dobrovolnické dny organizujeme v regionech, kde působíme, což posiluje dobré vztahy a rozvíjí komunitní spolupráci. Neziskové organizace, kam chodíme pomáhat, se na nás vždy těší a oceňují nasazení našich zaměstnanců, za což nám udělují krásnou zpětnou vazbou. U řady z nich se jedná již o zavedenou tradici, která je pro obě strany prospěšná, přináší nezapomenutelné zkušenosti a zážitky. Kvalitu celého projektu od samého začátku zaštiťuje Byznys pro společnost, který nám pomáhá celý projekt posouvat dále. Na naší spolupráci nám vyhovuje zejména komplexní zajištění služeb a velká znalost neziskového sektoru na celorepublikové úrovni.“

Petra Junger, manažerka útvaru diverzita a inkluze, Skupina ČEZ

„Dobrovolnictví má v MONETA Money Bank velkou tradici a je neodmyslitelnou součástí naší firemní kultury. Každý ze zaměstnanců Skupiny MONETA, může strávit až dva dny v roce jako dobrovolník a poznat fungování neziskových organizací zevnitř. Díky BPS a programu Zapojím se si může vybrat z množství různých akcí, kde může přiložit ruku k dílu a svou pomocí přispět k viditelné změně.  Právě díky osobní zkušenosti se rodí u dobrovolníků pouto s organizacemi, které pokračuje jejich aktivitou i ve volném čase. Stávají se z nich ambasadoři, kteří poté podporují organizace i v dalších aktivitách jako je třeba Grantový program MONETA.“

Anna Strnadová, Specialista projektů a firemních aktivit, Moneta Money Bank

„Na firemním dobrovolnictví spolupracujeme s aliancí Byznys pro společnost již několik let. Vyhovuje nám komplexní zajištění služeb, široká škála oblastí, kde můžeme působit a velká provázanost a znalost neziskového sektoru na celorepublikové úrovni. Rádi také využíváme dobrovolnický portál zapojimse.cz, kde jsou přehledně evidována veškerá data o naší dobrovolnické činnosti. Velkou výhodou je také spolupráce s naším koordinátorem, který je obeznámen se strategií naší společnosti a dle toho nám sestavuje akce mnohdy doslova na míru. Oceňujeme i přípravu evaluace, kterou nám BpS každoročně dodává a dle které můžeme posoudit, jak se nám v daném roce dařilo a udělat snadné a přehledné srovnání s roky předchozími, což nás posouvá v našich následných dobrovolnických aktivitách.“

Lenka Jindráková, CSR, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

„Dobrovolnictví má v Novartisu v České republice dlouhodobou tradici. Letos jsme se už poněkolikáté připojili k dalším firmám napříč Českou republikou a pomáháme společně s nimi. Své aktivity zaměřujeme na oblasti, které jsme si definovali v naší dlouhodobé strategii společenské odpovědnosti. Pomáháme v organizacích, které jsou nám blízké svojí náplní nebo působištěm. O volbě organizace si rozhoduje každý zaměstnanec sám přímo na portále Zapojimse.cz. Na Mezinárodních dnech přispíváme své komunitě dobrovolnickou prací téměř stovky zaměstnanců.“

Heidrun Irschik, CEO, Novartis

„Dobrovolnictví je už několik let přirozenou součástí mého života a považuju ho za správné. Díky portálu Zapojimse.cz a týmu Byznysu pro společnost mám zajištěnou perfektní organizaci každého dobrovolnického dne, kterého se naši zaměstnanci rozhodnou zúčastnit. Akce mají skvělou atmosféru a mám opravdu velmi pozitivní zpětnou vazbu od všech kolegů, kteří se do dobrovolnictví zapojili poprvé. To nám pomáhá budovat větší povědomí i u dalších zaměstnanců, kteří se zapojením váhají. Těším se na další spolupráci se zapojimse.cz v rámci našeho nového celoročního dobrovolnického programu.“

Anna Šindelková, CSR manažerka, Plzeňský prazdroj

„Byznys pro společnost mohu jen doporučit. I přes velmi krátký čas na přípravu se jim podařilo připravit dobrovolnický den na míru pro necelých 200 našich kolegů, kteři byli nadšeni nejen z mnoha možností dobrovolnické pomoci, ale i z perfektní organizace. Za zmínku take stojí, že BPS zvládli zařídit vše v angličtině. Spolupráci rádi při nejbližší příležitosti zopakujeme. Děkujeme moc!“

Mezinárodní konzultační společnost
 

  • CO ŘÍKAJÍ DOBROVOLNÍCI

„Firemní dobrovolnictví je pro mě především možnost pomoci tam, kde je opravdu potřeba, a zároveň zajímavá životní a pracovní zkušenost. Už samotná nabídka a výběr činnosti dává člověku možnost se dozvědět více o dobrovolnických organizacích a oblastech, ve kterých se angažují. Navíc mám během dobrovolnictví možnost poznat své kolegy jinak a je tak pro mě formou teambuildingu.“

Dobrovolník z Reckitt Benckiser
 

 „Jednalo se o výjimečný zážitek a zkušenost. Zdravý člověk, který má práci, se mnohdy až při střetu s realitou života handicapovaných zastaví a uvědomí si, jaké má hodnoty, životní styl a pohodlný život. I tak malá chvilka vás donutí zamyslet se nad tím, co je vlastně v životě podstatné.“

Dobrovolnice z Alcon Pharmaceuticals


 „Pokud se akce vyvede, šíříme dobrou reklamu společnosti a máme tak blíže ke svým zákazníkům, kteří si pod pojmem elektřina představí konkrétní lidi a ne pouze logo.“

Dobrovolník z E.ON Česká republik

 

  • Z POHLEDU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

 „Dobrovolníci vždy přinesou dobrou náladu, energii a pozitivní atmosféru. Jejich radost z pomoci druhým je obdivuhodná a přestože se třeba jedná o dobrovolníky „od kancelářského stolu“, nezaleknou se ani těžší zahradnické práce. Vždy se na ně všichni těšíme.“

Palata – domov pro zrakově postižené
 

 „Dobrovolníci nám často vnesou do určité zaběhnuté činnosti nový rozměr a případně nové myšlenky. Máme radost, že se naše organizace otevírá jiným lidem a že nejsme uzavřené pracoviště.“

Dětské centrum Veská
 

 „Dobrovolníci byli skvělí! Nejen že nám pomohli s úklidem, ale dětem připravili tak nádherný program na zahradě, že je naše děti v podvečer nechtěly vůbec pustit domů. Říkaly, že se krásně „vyřádily” a doufají, že dobrovolníci přijdou příští rok zase!“

Fond ohrožených dětí Klokánek


 „Každý den s dobrovolníky je naplňující a osvěžující zkušeností. Dobrovolnická činnost je pro naši organizaci velkým přínosem. Díky práci a času dobrovolníků se můžeme věnovat pracím, na které v běžném režimu nezbývá dostatek času.“

Organizace Radka - Rodiče a děti Kadaně

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.