Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

O nás

Program firemního dobrovolnictví Zapojím se realizuje BPS - Byznys pro společnost, z.s.

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice.

 • Pomáháme velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR.
 • Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy, institucemi i státem.
 • Aktivity Byznys pro společnost zasahují víc než 70 000 zaměstnanců v ČR.
 • Jsme českým partnerem CSR Europe a národním koordinátorem řady evropských programů.
 • Připravujeme respektované odborné konference i popularizační kampaně pro veřejnost.


Soustředíme se na klíčové oblasti udržitelného podnikání:

 • Rozvoj lidí - pracovní flexibilita, diverzita (podpora různorodosti v práci), talent a vzdělávání
 • Ochrana zdrojů - neplýtvání (potravinami, vodou, energiemi), podpora technologických inovací (cirkulární ekonomika
 • Odpovědné podnikatelské prostředí - dialog firem se státem, firemní mecenášství a podpora komunit, transparentnost, měření a reporting


Naše nejznámější projekty:

Platforma Byznys pro společnost je inspirovaná modelem Business in the Community, přední organizací ve Velké Británii, která působí na globálním poli společenské odpovědnosti firem.

Další informace, zprávy ze světa CSR a aktuální kalendář akcí najdete na webu BPS - Byznys pro společnost.

Pro firmy

 • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
 • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
 • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

 • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
 • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
 • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.