Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

Co je firemní dobrovolnictví

Co je firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je společná podpora veřejně prospěšných organizací firmou a jejími zaměstnanci:
- zaměstnanci - dobrovolníci investují své úsilí, energii a nápady, pomáhají svou prací a nasazením,
- firma hradí náklady na čas svých zaměstnanců, případně pomůcky či materiál.

Prostřednictvím firemního dobrovolnictví dává firma najevo, že je společensky odpovědná vůči komunitě, životní prostředí a regionu, ve kterém působí.
Na oplátku mají zaměstnanci příležitost osobně se setkat s veřejně prospěšným prostředím, což velmi dobře rozvíjí osobní hodnoty a pozitivní vztah k zaměstnavateli.

Podívejte se na další videa o firemním dobrovolnictví.


Přínosy pro firmu

 • Pomoc dobré věci a budování loajality zaměstnanců k firmě a k vedení firmy (důležitá je podpora a účast vedení).
 • Spokojenost, motivace a sebedůvěra zaměstnanců při konání užitečných činností.
 • Dobré jméno firmy na trhu, posílení věrnosti značce a pozitivní povědomí a publicita v médiích, dlouhodobé zvýšení hodnoty a kredibility firmy.
 • Zviditelnění firmy v dané komunitě – lepší vztahy firmy s prostředním, ve kterém podniká.
 • Firma dává okolí najevo, že neváhá obětovat část prostředků na smysluplnou pomoc tam, kde je to potřeba.


Přínosy pro zaměstnance

 • Větší identifikace zaměstnanců s firmou, která podporuje aktivity prospěšné pro společnost
 • Spokojenost, motivace a sebedůvěra zaměstnanců při konání užitečných činností
 • Rozvoj osobní dovedností zaměstnanců jako např. komunikační schopnosti
 • Dobrý pocit z pomoci a vykonané práce
 • Stmelení pracovního týmu, spolupráce s kolegy v novém prostředí a situacích
 • Inspirace a rozšíření obzorů, seznámení se se světem veřejně prospěšných organizací
 • Vidí hned výsledek své pomoci

Pro firmy

 • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
 • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
 • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

 • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
 • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
 • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.