Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

12. březen 2020

Dobrovonické aktivity - opatření proti koronaviru

Omezení některých dobrovolnických aktivit. Vláda vyhlásila nouzový stav. Dobrovolnické dny přesto pokračují.

Vladá vyhlásila nouzový stav. Přesto je stále možné pomáhat tam, kde je to možné. Naopak vyzýváme nejenom firemní dobrovolníky ale každého, aby pomáhal zejména ve svém okolí, hledal možnosti, jak být užitečný, a byl sám v hledání takových příležitostí aktivní a nečekal, až ho někdo o pomoc požádá. 

Bedlivě sledujeme situaci a nejnovější nařízená vládní opatření ke koronaviru. Jsme v úzkém kontaktu se všemi dotčenými neziskovými organizacemi. Vývoj každý den pečlivě vyhodnocujeme a vhodnost jednotlivých dobrovolnických akcí svědomitě posuzujeme. Dobrovolnických akcí se přímo žádná omezení nedotýkají, kromě omezení počtu osob.

Omezili jsme výběr dobrovolnických aktivit v takových organizacích, ve kterých by dobrovolníci mohli přijít do kontaktu s ohroženými skupinami obyvatel. Jde především o domovy seniorů, hospice, léčebny, nemocnice a místa s vysokou koncentrací osob. Neorganizujeme nyní žádné akce pro větší skupiny dobrovolníků.

V organizacích, kde dobrovolníci nepřijdou do přímého kontaktu s ohroženými klienty, jsou dobrovolnické aktivity nadále možné se zvýšeními hygienickými opatřeními. 

Žádáme všechny dobrovolníky, aby pečlivě zvážili svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv příznaků nemoci se z akce řádně odhlásili. 

Situace se každým dnem mění. Pokud nastanou nějaké zásadní zvraty, budeme vás neprodleně informovat. V případě zrušení dobrovolnické akce, na které jsou již přihlášeni dobrovolníci, se spojíme přímo s nimi, navrhneme jim nový termín nebo aktivitu, případně všechny účastníky bezplatně odhlásíme.

 

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.