Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

5. říjen 2022

Inspirace k dobrovolnictví v Toulcově dvoře

Inspirace k dobrovolnictví v Toulcově dvoře

Ve středu 5.10. proběhl v prostorách Toulcova dvora networking firemního dobrovolnictví. Firmy se během několika vystoupení dozvěděly, jak na firemní dobrovolnictví pohlížejí neziskové organizace, firmy se zkušenostmi našeho portálu a sami dobrovolníci.

Lenka Skoupá z Toulcova dvora hovořila o tom, jakým způsobem mohou dobrovolníci neziskovým organizacím nejvíce pomoci, jaký je nejvhodnější počet firemních dobrovolníků ve skupině a proč je koordinace velkých skupin dobrovolníků během jednoho dne náročnější, než by se zdálo. Zmínila řadu administrativních kroků, jako je školení BOZP, poskytování pracovních pomůcek, nebo zajištění občerstvení, které je před každou akcí nutné připravit, a leckdy si dobrovolníci ani samotné firmy neuvědomují, kolik za takovou jednou dobrovolnickou akcí je příprav.

Dobrovolník a srdcař ze Skupiny ČEZ, pan Antonín Zoubek, pohovořil o svých letitých zkušenostech s firemním dobrovolnictvím, o projektu pro onkologicky nemocné pacienty a o tom, proč by dobrovolničit měli všichni. Za podpory svého zaměstnavatele, který poskytuje každému zaměstnanci, bez ohledu jde-li o kancelářské nebo provozní a směnné profese, 2 dny v roce na dobrovolnictví, pravidelně organizuje charitativní tenisové turnaje, při kterých se mu daří vybrat nemalé částky ve prospěch organizace Sluneční paprsek.

Renata Houštecká a Eva Laurichová z ČPP přiblížily účastníkům networkingu firemní dobrovolnictví v číslech a to, co jim přináší spolupráce s projektem firemního dobrovolnictví Zapojím se, která trvá již jedenáctý rok. Představily svou interní komunikaci a způsoby, jak oslovují své zaměstnance, aby se dobrovolnických aktivit zúčastňovali co nejvíce, jelikož i tato činnost zapadá do jejich firemní CSR strategie. To, že se jim to daří úspěšně, se ukazuje na tom, že se do dobrovolnictví zapojuje každý druhý zaměstnanec.

Po coffee breaku s výborným občerstvením připraveným hendikepovanými zaměstnanci Zdravé jídelny provedla Lenka Skoupá všechny návštěvníky celým areálem Toulcova dvora a ukázala obrovské množství práce, kterou tam v průběhu let firemní dobrovolníci odvedli.

Na závěr se rozproudila společná debata a jednotliví účastníci setkání pokládali řadu otázek nejenom nám v BPS o projektu Zapojím se, ale využili i zkušeností přítomných vystupujících, kteří přicházeli s inspirativními odpověďmi a radami, jak na firemní dobrovolnictví v jednotlivých společnostech. 

Poděkování patří Toulcovu dvoru, z.s., který poskytl prostory pro setkání a České podnikatelské pojišťovně,  a.s. Vienna insurance group, která akci podpořila finančně. 

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.