Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

6. leden 2021

Musíme si pomáhat

Zaměstnanci farmaceutické firmy Sanofi z Česka a Slovenska v době pandemie nezůstali stranou a navzdory svým rodinným i pracovním povinnostem pomáhali tam, kde to bylo nejvíce potřeba.

Jejich solidarita začala v březnu 2020 hromadným šitím roušek a v průběhu nelehkého loňského roku pokračovala různými rolemi jednotlivců v nemocnicích po celé České republice i v městských dobrovolnických centrech.

Projekt firemního dobrovolnictví „Slova nestačí, aneb Jedna vlaštovka jaro nedělá“ je už (nejen) mezi zaměstnanci Sanofi CZ&SK známý pojem. Funguje již od roku 2013. Od té doby se kolegyně a kolegové z přední světové farmaceutické společnosti pravidelně zapojují do aktivit vybraných neziskových organizací. V některých případech sice loňská pandemie koronaviru překazila možnost naplňovat poslání projektu, o to více se ale zaměstnanci objevili na místech, kde byly následky nemoci COVID-19 nejznatelnější.

Pomáháme nejen v rámci projektu firemního dobrovolnictví

Dlouholetou dobrovolnicí z řad Sanofi CZ je například Renáta Průchová, Medical Representative z divize GenMed. Šestým rokem je zaregistrována v dobrovolnickém programu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V prvních týdnech nouzového stavu byla její aktivita velmi pestrá – tiskla smlouvy, starala se o děti zdravotníků, přebírala dary od organizací i jednotlivců nebo rozvážela roušky a dezinfekce na detašovaná pracoviště nemocnice. V Plzni se se aktivně zapojila i další kolegyně Zdenka Minaříková, která své zkušenosti psychoterapeutky dobrovolně nabízela jak v okolí svého bydliště, tak na speciální help lince s názvem Anténa.

Asi jen těžko bychom spočítali roušky, které zaměstnankyně Sanofi za loňský rok ušily. Ještě před prvním vyhlášením nouzového stavu si Michaela Teplá, Eva Hošková (obě Key Account manažerky z Immunology týmu obchodní jednotky Genzyme), Edita Herzogová, Medical Representative z divize GenMed, i další, obstaraly šicí stroje, nitě, látky i tkalouny a šily v té době tolik žádané roušky, které následně distribuovaly na potřebná místa.

V jiné roli

Dobrovolnickou cestu si především ve druhé vlně pandemie zvolil i tým manažera Luďka Rakovského. Když se návštěvy u lékařů ze stran medicínských reprezentantů v důsledku vládních a bezpečnostních opatření omezily, nechala se Lenka Ošmerová, Medical Representative z Clexane týmu, inspirovat u svých kolegyň Zdenky, Renáty a Regíny, které pomáhaly jak v první, tak i ve druhé vlně pandemie. V Nemocnici v Novém Městě na Moravě, kde za běžných okolností Lenka navštěvuje lékaře v rámci své pracovní pozice, nastoupila jako pomocná síla do kuchyně. Když šla v zástěře pozdravit místní sestry a lékaře, které běžně navštěvuje ve formálním oblečení, nikdo jí v první chvíli nepoznal. „Všichni byli překvapeni. Vyjadřovali ale veliký obdiv nad přístupem Sanofi a vážili si toho, že naše firma umožňuje zaměstnancům pomáhat a podporuje nás při výkonu běžných pracovních povinností a dobrovolnictví“, vypráví Lenka, která sama ocenila společnost Sanofi a svého nadřízeného, že jí umožnili pomáhat tam, kde bylo třeba.

Bez strachu, ale s respektem

Přímo do centra dění se odvážila již zmiňovaná Regina Lepíková, Medical Representative. Regina koncem loňského roku nabídla své zkušenosti zdravotní sestry v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Po celodenním zaškolení střídala osmihodinové služby v odběrovém místě s prací sanitářky. S vývojem situace se dostala i k samotnému testování pacientů na nemoc COVID-19. „Práce je to velmi náročná a riziková. Nejvíce mě ale překvapil pozitivní přístup a příjemná nálada celého pracovního týmu. První obavy se rychle rozplynuly, navíc na nějaké velké přemýšlení nebyl čas. Měla jsem pocit, jako bych s těmito kolegy pracovala už dlouho“, popisuje své dojmy Regina.

Tradice firemního dobrovolnictví zachována

Navzdory přísným opatřením, které trvaly v období podzimu a koncem roku 2020, se za přísného dodržení hygienických zásad vydaly pomáhat tři týmy dobrovolníků.

České zastoupení společnosti Sanofi sídlí v lokalitě Divoké Šárky a Šáreckého údolí. Jedná se o největší pražský přírodní park, který má rozlohu 1000 hektarů a býval oblíbenou destinací všech Pražanů. Naše zkušené dobrovolníky zaujala jedna z vypsaných akcí na portálu www.zapojimse.cz, a tak se rozhodli i v letošním roce podpořit dobrovolnický program Slova nestačí. Jejich úkolem bylo, ve velmi náročném a příkrém terénu, vyřezávat náletové dřeviny a revitalizovat oblast pastvin a stepi Šatovka. Díky skvělé spolupráci a týmovému nadšení udělali obrovský kus práce a sklidili velkou pochvalu a ocenění od členů Spolku Šárecké údolí.

Další dva týmy dobrovolníků se pak koncem listopadu vydaly k řádovým sestrám sv. Karla Boromejského. Ty totiž s otevřenou náručí každoročně vítají dobrovolníky, kteří pomohou s pokrytím poptávky po vánočním či velikonočním cukroví, z jehož prodeje se následně hradí například pomůcky pro pacienty, vybavení nemocnice i některé léčebné metody.

Oba týmy byly příkladně vedeny Janou Konopíkovou, Communication and CSR Manager CZ&SK, která ze své pozice celou svou kariéru v Sanofi nabádá k firemnímu dobrovolnictví inspirativními kampaněmi a projekty i ostatní kolegy. Hlavním úkolem se tentokrát stala příprava rumových kuliček obalovaných v kokosu, po které následovalo loupání ořechů.

O dva týdny později se na stejné místo vydal i druhý tým, který balil a připravoval k distribuci již napečené cukroví.

Jsme rádi, že dobrovolníků napříč naší společností dlouhodobě přibývá a doufáme, že nás v tom letošním roce 2021 bude ještě více.

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.