Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

1. říjen 2019

O dotace na zeleň ve městech mohou neziskovky žádat do konce října

O dotace na zeleň ve městech mohou neziskovky žádat do konce října

Do 31. října mohou obce, školy, spolky a další organizace získat celkem 1,4 milionu korun grantového programu Zelené oázy. Grantová podpora vyhlášená Nadací Partnerství a společností MOL ČR pomáhá již pátým rokem navrátit zeleň a vodní prvky do měst.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu jako nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství či přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. Cíle výzvy směřují k tvorbě a úpravě zelených veřejných prostranství, přírodních a komunitních zahrad, lepší péči o přírodně hodnotné lokality jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky nebo směřují k obnově a rozšiřování starých sadů. Finance lze získat i na lepší hospodaření s vodou v obci, jako je čištění vodních děl, sběr a využití dešťovky nebo na přírodní úpravy potoků či studánek.

Vítězné projekty budou známy v únoru 2020. Podpoření žadatelé mohou své záměry uvést v život od března do listopadu následujícího roku. Žadatelé mohou na svůj projekt získat až 140 tisíc korun. Na co a jak finance získat poradí web www.zelene-oazy.cz.

„Zelené oázy si našly své místo v České republice. Od roku 2015 jsme podpořili kolem 80 projektů, mezi které bylo rozděleno více než 5,5 milionu korun. Projekt ale samozřejmě nelze hodnotit jen kvantitativně. Velice hrdí jsme především na kvalitu projektů, které přicházejí ze všech krajů a nabízí stále vyšší úroveň a kreativitu zpracování,“ uvádí Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL ČR.

Program zelené oázy nově tvoří jeden z pilířů celonárodní výsadbové iniciativy Sázíme budoucnost, která má ambici do pěti let vysadit 10 milionů stromů mimo les. „Větší počet stromů a další zeleně na zastavěných plochách sídel, má mimo jiné zásadní význam na jejich odolnost vůči přehřívání za extrémních letních veder. Proto je nutné vysazovat zeleň všude, kde je to jen trochu možné. Nové zelené oázy ve vnitroblocích nebo na brownfieldech, v prostředí starých zahrad nebo sadů a polí pomáhají nejen zadržovat vodu a ochlazovat přehřátá města, ale tvoří také přirozené a příjemné místo pro setkávání lidí a pestrý komunitní život,“ zdůrazňuje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. 

Inspirujte se projekty podpořenými a realizovanými v roce 2019:  https://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/9bcb6a28-09ad-49da-9d2f-e5900add2538/Zelene-oazy-2019_pro-web.pdf

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.