Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

23. srpen 2023

Plzeňský Prazdroj s námi pomohl v komunitní zahradě

Plzeňský Prazdroj s námi pomohl v komunitní zahradě

Pomáhat přišli i manažeři firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje, který přes naši platformu vyšle každý rok několik desítek firemních dobrovolníků do řady veřejně prospěšných organizací.

Pomáhat je radost! A když si dobře prohlédnete fotky z dobrovolnického dne v komunitní zahradě Pastvina, uvidíte to ve tvářích firemních dobrovolníků z Plzeňského Prazdroje. Firemní dobrovolnictví je skvělé hned v několika směrech. Klíčová je pomoc těm, kteří to potřebují. Moct zažít dobrý pocit obou stran z vykonané práce. A taky to, že se u úplně jiné práce, než na kterou jsou zvyklí, sejdou lidé ze všech firemních pater.

Jeden takový den zažili i zaměstnanci Plzeňského Prazdroje, v pražské komunitní zahradě Pastvina pomáhaly i jejich děti. Prohlédněte si fotky, a také si přečtěte náš rozhovor. O dobrovolnictví v Plzeňském Prazdroji pohovořila manažerka firemní odpovědnosti Monika Krejčí.

Plzeňský Prazdroj patří k dlouhodobým lídrům odpovědného a udržitelného podnikání v ČR. Vnímáte firemní dobrovolnictví, respektive možnosti, jak podporovat místní komunity a pomáhat okolí jako součást Vaší společenské odpovědnosti a udržitelnosti?
Jednoznačně ano. Chceme být firmou, která je nejen úspěšná ve svém podnikání, ale také pozitivně ovlivňuje životní prostředí a celou společnost. Proto se snažíme snižovat dopad našeho podnikání na životní prostředí konkrétními kroky přímo v pivovarech. V rámci naší strategie Na budoucnost směřujeme do roku 2030 k uhlíkové neutralitě ve výrobě. Dlouhodobě proto snižujeme spotřebu vody i energií, snažíme se o maximální cirkularitu obalů a spolupracujeme i s našimi dodavateli a odběrateli, abychom dokázali snížit CO2 v celém dodavatelském řetězci.
Chceme být ale také dobrým sousedem. Proto v okolí našich pivovarů podporujeme komunitní pospolitost, spolupracujeme s organizacemi na zlepšení života místních lidí, ve spolupráci s nimi se snažíme smysluplně rozvíjet cestovní ruch, ale také zachovávat tradice v daných lokalitách. Sami bychom to ale nedokázali, toho lze dosáhnout jen díky spolupráci, a proto se snažíme vytvářet partnerství, která mají smysl. To platí i pro dobrovolnictví, které v Prazdroji intenzivně podporujeme. Vnímáme jako přínosné, když se sami naši lidi aktivně zapojí do zvelebování, úklidu či jakékoliv pomoci ostatním. Jednotlivé aktivity se snažíme co nejvíce přizpůsobit tématům, která sami vnímáme jako klíčové, například šetrný přístup k přírodě, revitalizace nebo úklid přírodních lokalit nebo pomoc při začleňování všech do rovnoprávné a inkluzivní společnosti.

Jak možnost dobrovolnictví vnímají Vaši zaměstnanci/zaměstnankyně?
Dobrovolnictví má v Plzeňském Prazdroji bohatou historii. Vnímáme to jako příležitost pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba, a zároveň možnost utužit vztahy mimo kancelář. Naši zaměstnanci mají nárok na dva dny placeného volna, které mohou využít právě na dobrovolnickou výpomoc. Své tradiční pracovní prostředí tak mohou na nějakou dobu vyměnit za pobyt venku a stát se spolutvůrci naší cesty za zdravějším a hezčím prostředím pro nás všechny. Stále více se dobrovolnické aktivity stávají součástí jednotlivých teambuildingů. Z průzkumu mezi našimi lidmi víme, že tuhle možnost nejen kvitují, ale že jim i taková aktivita firmy dává smysl.

Z jakého důvodu jste si vybrali komunitní zahradu Pastvina pro vaši dobrovolnickou pomoc?
Komunitní zahradu Pastvina jsme si vybrali společným hlasováním celého týmu. Zaujalo nás jednak samotné prostředí, příroda, ale také kontakt se zvířaty a celkový přístup Pastviny. Podle jejich vlastních slov vnímají „komunitu“ jako společenství lidí, zvířat, rostlin, ale i věcí, o které se pomáhají starat. Jsme rádi, že jsme mohli také přiložit ruku k dílu. To, že jsme si mohli po práci i posedět u jejich grilu a vychutnat si výborné jídlo, byla krásná tečka za kvalitně stráveným dnem v příjemném prostředím.

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.