Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

4. leden 2022

Poděkování všem, kteří se zapojili

Poděkování všem, kteří se zapojili

Děkujeme všem firemním dobrovolníkům, kteří se v roce 2021 zapojili a pomohli tam, kde to bylo nejvíce potřeba!

Rok 2021 skončil podobným způsobem jako začal, a to nouzovým stavem a epidemickými opatřeními. I přesto, že se celý rok nesl ve znamení restrikcí zejména ze strany firem, stále se našlo velké množství společností, které i v této době pamatovaly na pomoc veřejnému sektoru. BPS – Byznys pro společnost v rámci svého programu firemního dobrovolnictví Zapojím se, zrealizovala kolem 450 dobrovolnických akcí. Dobrovolníci na těchto akcích odpracovali téměř 22 000 hodin ve  173 veřejně prospěšných organizacích. V porovnání s loňským rokem se tak do firemního dobrovolnictví zapojilo dvakrát tolik zaměstnanců, bez jejich podpory a pomoci by se řada organizací neobešla. Hrdi jsme také na to, že jsme takřka ze dne na den dokázali zrealizovat okamžitou pomoc oblastem zasaženým tornádem, kam jsme vyslali přes 200 dobrovolníků.

Rok 2021 byl ovlivněn strachem z nákazy COVID-19 a přísnějšími restrikcemi ze strany státu i firem, a to zejména na začátku i na konci roku. Přesto jsou na trhu stále firmy, které nehledají výmluvy a aktivně pomáhají. V letošním roce byla opatrnost firem zejména na počátku roku velmi vysoká, ale s příchodem června se do programu firemního dobrovolnictví zapojil téměř stejný počet dobrovolníků jako obvykle.

Dobrovolníci mají své oblíbené dny a místa

Oproti předcházejícím rokům se letos stal nejoblíbenějším dobrovolnickým dnem čtvrtek, následovaný velmi oblíbeným pátkem. V oba tyto dny se tak uskutečnilo přes 53 % dobrovolnických akcí. Naopak pondělí stále patří mezi dny, kdy chodí dobrovolníci pomáhat nejméně a to v pouhých 7, 9 %. Nejvíce dobrovolníků si pak vybralo pomáhat v ZOO Praha a velké podpory se dočkaly také obce zasažené tornádem na jižní Moravě. Dobrovolníci si také často volily pro svoji pomoc Pražskou pastvinu, Toulcův dvůr či Sestry Boromejky. Ve firemním dobrovolnictví stále převažují ženy, které jsou zastoupeny 56, 8 %, zatímco muži zaujímají 43, 2 %.

Konkrétní naplnění SDGs cílů

V letošním roce jsme každé veřejně prospěšné organizaci podle její činnosti a zaměření přiřadili cíle SDGs. Můžeme tak sledovat, které konkrétní cíle dobrovolníci svou činnost podporují. Nejvíce je zastoupeno plnění cíle č. 15 Život na souši a to 20, 4 %. Tento cíl podporuje udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelné hospodaření s lesy a zamezení úbytku biodiverzity.

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.