Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

6. prosinec 2017

Prezentace v pohodě a s úsměvem

Prezentace v pohodě a s úsměvem

Na konci listopadu jsme společně s firmou Kooperativa pomohli zástupcům neziskovek, kteří si přáli zdokonalit ve schopnostech přesvědčivě prezentovat. Seminář se vydařil a naplnil očekávání všech.

V úterý 28.listopadu 2017 se sešlo osm zástupců veřejně prospěšných organizací v sídle společnosti Kooperativa, aby společně zapracovali na svém prezentování. Interní lektoři Kooperativy Jana Burnusová a Martin Jakob si pro ně připravili jednodenní školení prezentačních dovedností.

Účastníci měli možnost si v průběhu celého dne několikrát vyzkoušet prezentování na vlastní kůži – ať už při klasické prezentaci před publikem, nebo formou scének ve skupinách. Samozřejmě nechyběla zpětná vazba jak od lektorů, tak od ostatních prezentátorů.

Jak prezentaci okořenit různými prvky, jak zvládat obtížné situace nebo se jak vyrovnat s trémou – to vše na školení zaznělo a účastníci měli možnost si to rovnou na místě vyzkoušet.

Celé školení provázela velmi příjemná a uvolněná atmosféra, kterou zajišťovali jak "studenti", tak hlavně lektoři, kterým tímto za Byznys pro společnost a všechny zúčastněné velmi děkujeme.

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.