Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

16. květen 2019

Stodvacet dobrovolníků z Dukovan se zapojilo do práce pro neziskovky

Stodvacet dobrovolníků z Dukovan se zapojilo do práce pro neziskovky

Do letošní šesté etapy dobrovolnické akce Čas pro dobrou věc se zapojilo na 120 zaměstnanců z Jaderné elektrárny Dukovany. Zahradničili, opravovali, čistili přehradu, uklízeli či jinak pomáhali jedenácti neziskovým organizacím na Vysočině i jižní Moravě.

Energetici z Dukovan potvrdili i letos svou odhodlanost a pevnou vůli pomáhat potřebným, když se v hojném počtu 124 zájemců přihlásili do projektu firemního dobrovolnictví s názvem Čas pro dobrou věc. Ve dnech 14. a 15. května se zapojili do pomocných prací v jedenácti organizacích v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji.

„Zapojení našich zaměstnanců v rámci dobrovolnických dnů je jedním ze způsobů naplňování našeho úsilí být svému okolí dobrým sousedem. Dva dny v roce tak mohou naši zaměstnanci strávit pracovní den mimo elektrárnu tolik potřebnou pomocí v jiných organizacích. Těší mě, že se tak často děje i v jejich volném čase,“ uvedl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Dvacítka dobrovolníků zamířila do Ivančic, kde přiložili ruku při zahradnických pracích a údržbě rozlehlého areálu Mateřské, Základní školy a Dětského domova. Další dukovanští pracovníci se věnovali úpravám venkovních prostor v Domově u lesa v Tavíkovicích a čištění národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step.

„Dobrovolníci na Mohelenské hadcové stepi pomáhali letos už po čtvrté. Tentokrát na území stepi provádělo 9 dobrovolníků čištění stepní a lesostepní plochy od nehroubí a klestí. Počasí nám vyšlo a udělal se kus práce. Děkujeme všem zúčastněným,“ říká Petra Štrausová z Pozemkového spolku Koniklec.

Na Vysočině se 27 dobrovolníků zapojilo do čištění Dalešické přehrady, které pořádala tělovýchovná jednota Koněšín. „Z Kramolína nás kolegové z vodních elektráren dovezli lodí Energie do zátok, kde se hromadí nejvíce odpadu. Sbírali jsme odpadky z pramice přímo u hráze. Našli jsme pneumatiky, kanystry, samozřejmě nechyběly PET lahve. Celkem to bylo 35 pytlů odpadu,“ říká Petra Vítková z útvaru organizace a hodnocení změn.

S přípravou nové zahrady pomáhali energetici v chráněném bydlení Barevný svět v Třebíči. S rozvodem elektřiny do zahradního domku také v charitním stacionáři Úsměv a úklidové práce zvládli v dalším třebíčském stacionáři „Medvědi“.

Pomoc a pracovní nasazení dobrovolníků ocenily další třebíčské organizace jako například Domov pro seniory na Kubešově ulici a Nemocnice Třebíč. I v těchto organizacích se energetici zapojili do venkovních prací, ale také do vyklízení skladů a výmalby prostor, natírání laviček a plotů.

„Bylo veskrze milé a pozitivní, že dobrovolníkům nechyběla chuť do práce, pořádná dávka energie a ochoty, ale ani humor. Všem za jejich úsilí moc děkujeme,“ uzavřela netradiční den v Nemocnici Třebíč ředitelka Eva Tomášová. 

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.