Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

19. červen 2018

Stovka dobrovolníků z Dukovan se zapojila do práce pro neziskovky

Stovka dobrovolníků z Dukovan se zapojila do práce pro neziskovky

Do akce Čas pro dobrou věc se na Vysočině a Jihomoravském kraji zapojilo 104 zaměstnanců Skupiny ČEZ, převážně z Jaderné elektrárny Dukovany. Zahradničili, opravovali, čistili přehradu, uklízeli či jinak pomáhali devíti neziskovým organizacím včetně škol.

Energetici z Dukovan potvrdili i letos svou odhodlanost a pevnou vůli pomáhat potřebným, když se v hojném počtu 104 zájemců přihlásili do projektu firemního dobrovolnictví Skupiny ČEZ s názvem Čas pro dobrou věc. 

Uprostřed týdne (13. až 14. června) se zapojili do pomocných prací v devíti organizacích v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji.

Dvacítka dobrovolníků zamířila do Vřesovic, kde přiložili ruku k malování interiéru Dětského domova a zkrášlování venkovních prostor. Další „čezáci“ se věnovali zahradnickým pracím a údržbě areálu Domova u lesa v Tavíkovicích nebo údržbě areálu v Dětském domově a přidružených školách v Ivančicích.

„Dobří holubi se vracejí a stejně tak se vracejí zaměstnanci JE Dukovany do naší školy. Díky jejich pomoci jsme provedli dlouho plánovanou údržbu školní zahrady. S pomocí dukovanských pracovníků jsme připravili nájezd pro vozíčkáře do zahrady, vyklidili sklady a místnosti pro realizaci investičních akcí ve škole. Vážíme si této, pro nás tak důležité, pomoci,“ řekla ředitelka Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice Marta Špalková.

Na Vysočině se 25 dobrovolníků zapojilo do čištění Dalešické přehrady, které pořádala tělovýchovná jednota Koněšín.

S přípravnými pracemi před víkendovým benefičním koncertem pomáhali energetici také myslibořickém středisku Diakonie. Bylo potřeba vyčistit prorostlé chodníky od trávy, okopat růže, posekat trávníky a také umýt okna.  Organizace poskytuje sociální služby seniorům, lidem s demencí a se zdravotním postižením.

Pomoc a pracovní nasazení dobrovolníků ocenili rovněž tři třebíčské organizace: Domov pro seniory, Nemocnice Třebíč a Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené. I v těchto organizacích se energetici zapojili do venkovních prací, ale také do vyklízení skladů a výmalby prostor, natírání plotů.

 

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.