Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

20. květen 2019

Zaměstnanci ČSOB budou sázet stromy a čistit přírodu

Zaměstnanci ČSOB budou sázet stromy a čistit přírodu

Dnes se spouští už pátá výzva mezinárodní Skupiny KBC, jejíž součástí je i ČSOB, s podtitulem Team Blue Goes Green a s ní i téměř dva měsíce plných prospěšných aktivit založených na dobrovolnictví zaměstnanců, jejich rodin, klientů i dodavatelů.

Téma ekologie si zvolili sami zaměstnanci skupiny KBC a jak napovídá název, cílem je realizovat aktivity, které budou mít pozitivní dopad na  životní prostředí. V rámci iniciativy vysadí zaměstnanci až 42 000 stromů ve všech regionech, kde KBC působí. Čím více se zaměstnanci zapojí do ekologických aktivit, tím více stromů bude vysazeno. Další dílčí projekty se zaměří na snižování emisí C02, podporu cirkulární ekonomiky a úklid odpadu. Výzva startuje 20. května a bude trvat do 30. června. Sázení stromů pak bude realizováno na podzim letošního roku.

„Změny klimatu jsou zásadní výzvou i pro finanční sektor. Chceme zvýšit povědomí lidí o těchto tématech a přispět pozitivním způsobem ke změně klimatu. V rámci výzvy proto společně s našimi kolegy zrealizujeme celou řadu aktivit na podporu ochrany životního prostředí," říká John Hollows, generální ředitel ČSOB.

Kromě samotných zaměstnanců ČSOB se v Česku do iniciativy zapojí i jejich rodiny, klienti banky i dodavatelé. Sázet se bude lípa srdčitá, ovocné stromy i další stromy a keře. Lidé se také budou moci zapojit do sběru odpadu, čištění řek, lesů i parků - nabídka konkrétních aktivit je zveřejněna na portálu zapojimse.cz, stejně jako všechny ostatní dobrovolnické aktivity, které pro ČSOB zajišťuje BPS - Byznys pro společnost.

Aktivity v rámci iniciativy budou mít i vzdělávací charakter. V průběhu této páté výzvy proběhne série přednášek a workshopů na  ekologická témata a projekce filmů. Banka také uspořádá sběr elektroodpadu, jako jsou např. mobilní telefony. V pěti science centrech po celém Česku se budou konat workshopy pro zaměstnance a jejich rodiny i zákazníky ČSOB, zaměřené na úspory vody, omezování plastů, udržitelnost a ochranu přírody. V Safari Parku ve Dvoře Králové pak bude uspořádána série čtrnácti workshopů k trvalé udržitelnosti a záchraně ohrožených zvířat.

Všechny aktivity budou zaznamenávány na webové stránce www.teambluegoesgree.com a také na instagramu pod hashtagy #teambluegoesgreen a #menimecesko.

ČSOB dlouhodobě prosazuje udržitelný přístup. V současné době dochází k dokončení nové budovy centrály v Praze, která byla navržena s co nejvyšším důrazem na co největší ohleduplnost k životnímu prostředí. Tím navazuje na stávající sídlo, ležící na protější straně od nově vznikajícího sídla, které je i po více než deseti letech svého fungování považováno za jednu z nejpokrokovějších budov na našem kontinentu. Při stavbě nové budovy jsou opět uplatňovány nejmodernější dostupné postupy a technologie tak, aby splňovala podmínky nejpřísnější mezinárodní certifikace LEED Platinum a jedná se tak o jednu z nejvíce ekologických staveb v Evropě.

O výzvách Team Blue

Team Blue Goes Green je již pátou v pořadí. Každé další kolo posouvá pomyslnou laťku výš. V minulé výzvě si zaměstnanci KBC stanovili, že společně dosáhnou trasy dlouhé jako cesta ze Země na Měsíc prostřednictvím různých sportovních aktivit. Cíl 384 000 km byl výrazně překonán - zaměstnanci a jejich rodiny i klienti banky celkově urazili více než 770 tisíc kilometrů - tedy na Měsíc i zpět. Výsledné kilometry byly přepočteny na finanční prostředky, které KBC věnovala charitativním organizacím téměř 13 milionů korun.

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický event s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.